KOLONIE / OBOZY SPORTOWE

Organizujemy pobyty kolonijne dla dzieci i młodzieży. Dysponujemy salami z lustrami dla grup tanecznych a we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu w Teresinie stanowimy doskonałą bazę dla różnego rodzaju obozów sportowych.